Poczta Kwiatowa wspiera kulturę - nasze kwiaty na spektaklach "Romeo i Julia" w Teatrze Powszechnym

"Romeo i Julia" w reżyserii Grażyny Kanii cieszy widzów Taetru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w grudniu. Poczta Kwiatowa? z radością dostarcza kwiaty na spektakle.

Reżyserka przygotowała współczesną inscenizację tej klasycznej sztuki. Bohaterowie spektaklu Grażyny Kani to ludzie młodzi stawiający czoła dzisiejszym problemom. Spektakl jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w ich życiu jest jeszcze miejsce na prawdziwą miłość. Jest to opowieść o współczesnych ludziach - ich codzienności, samotności i poszukiwaniu szczęścia.