Terminy i warunki doręczeń

1. Doręczanie Produktów w Polsce

 1. Poczta Kwiatowa realizuje doręczenia w Polsce z pomocą:
  • lokalnych kwiaciarni partnerskich;
  • zewnętrznych firm kurierskich.
 2. Klient (nadawca) („Klient”), składając Zamówienie za pośrednictwem formularza zakupowego dostępnego w Sklepie internetowym PK, określa datę i wybiera dostępny dla Zamówienia przedział czasowy doręczenia, przy czym w przypadku Zamówień kwiatów na ślub lub pogrzeb, Klient może wskazać dokładną godzinę doręczenia.
 3. Doręczenie na ślub. Kwiaty na ślub doręczamy w następujący sposób:
  • przed ślubem do domu Panny Młodej lub Pana Młodego;
  • do kościoła - wręczone Państwu Młodym podczas składania życzeń;
  • do domu weselnego - wręczone Państwu Młodym, bądź obsłudze przyjęcia, celem przekazania Państwu Młodym
 4. Doręczenie na pogrzeb. Kwiaty na pogrzeb doręczamy w następujący sposób:
  • do świątyni przed ceremonią pogrzebową - ustawione przy trumnie;
  • do domu pogrzebowego lub kaplicy - ustawione przy trumnie bądź przekazane w tym celu obsłudze uroczystości.
 5. Dbamy o poufność danych i nie przekazujemy odbiorcy żadnych informacji o nadawcy. Jeżeli życzeniem Klienta jest, aby odbiorca dowiedział się kto jest nadawcą, może to zrobić wypełniając bilecik, który zostanie dołączony do Zamówienia.
 6. Osobę odbierającą przesyłkę prosimy o pisemne potwierdzenie jej odbioru.
 7. Jeżeli odbiorca jest nieobecny lub nie jest możliwe nawiązanie z nim kontaktu telefonicznego na podany przez Klienta numer telefonu, przesyłka przekazana zostanie dorosłemu domownikowi lub pozostawiona w recepcji budynku (w przypadku doręczeń do firm lub miejsc o utrudnionym dostępnie typu: zamknięte osiedle, szpital, urząd, ambasada, hotel). W przypadku, gdy nie ma możliwości pozostawienia przesyłki w opisany powyżej sposób, osoba realizująca doręczenie poinformuje nadawcę lub odbiorcę o podjętej próbie doręczenia, wysyłając sms, a w przypadku odbiorcy także pozostawiając informację na drzwiach mieszkania, w skrzynce pocztowej lub w innym widocznym miejscu. Gdy odbiorca skontaktuje się z osobą doręczającą, ustalane są szczegóły ponownego doręczenia, z uwzględnieniem cech Produktu (towary ulegające szybkiemu zepsuciu), z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W razie zlecenia przez Klienta kolejnej wysyłki tego samego Zamówienia, gdy próba ponownego doręczenia, o której mowa w ust. 7 nie zakończyła się sukcesem, pod warunkiem, że nadal możliwe jest doręczenie Produktu (z uwagi na cechy Produktu), koszty ponownej wysyłki pokrywa nadawca.

2. Doręczanie Produktów za granicą

 1. Doręczanie Produktów za granicą odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla doręczeń Produktów w Polsce, przy czym, jeżeli mają Państwo życzenie dołączyć bilecik, prosimy o jego wypełnienie z użyciem alfabetu łacińskiego (bez polskich znaków).

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania
Biuro Obsługi Klienta: tel.: 22 828 95 95, e-mail: [email protected]
Zobacz również: Regulamin i Polityka Prywatności