Knurów

Produkty dostępne w miejscowości Knurów

Knurów - miasto w powiecie gliwickim, położone w południowej części Polski, na Wyżynie Śląskiej, należy do Wyżyny Katowickiej oraz Płaskowyżu Rybnickiego. Jest to miasto województwa śląskiego, jedyne niepowiatowe, gdzie organem władzy wykonawczej jest prezydent. Liczy prawie 40 tysięcy mieszkańców, a knurowskie kwiaciarnie dostarczają kwiaty do każdego z nich. Życie kulturalne miasta skupia Centrum Kultury, gdzie przygotowuje się i realizuje całoroczną kulturalną ofertę miasta. Odbywają się tu koncerty, wystawy oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od 2004 roku funkcjonuje tu Klub Kultury Lokalnej "Sztukateria", organizuje się w nim warsztaty taneczne, koncerty muzyki etnicznej i jazzowej oraz wieczory poetyckie. Mieszkańcy mogą korzystać z czterech bibliotek dwóch parafialnych i dwóch miejskich. W mieście znajduje się siedem przedszkoli, siedem szkół podstawowych, cztery gimnazja, dwa licea oraz dwie szkoły zawodowe i szkoła specjalna. 19 marca 1919 roku w Knurowie utworzono Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", wychowankiem działającego tu klubu Concordia Knurów jest bramkarz Jerzy Dudek.

Wybierz miasto odbiorcy

Województwo: